La Casa de la Generalitat a Perpinyà inicia un nou curs de català intensiu per a adults. Nivell Iniciació


La Casa de la Generalitat de Catalunya proposa un nou curs de català intensiu per a adults, de nivell Iniciació. Es tracta d’un mòdul de 48 hores, cada dimarts de 10h a 13h, del 6 d’octubre al 9 de febrer. La inscripció és fixada a 105€. Aquest curs, impartit en col·laboració amb l’associació Òmnium Catalunya Nord, està pensat per persones especialment motivades que, per raons professionals o personals, necessitin tenir en un termini relativament breu un nivell de català suficient per fer front a converses bàsiques.

Classes de català a Perpinyà
Del 06.10.2020 al  09.02.2021
Cada dimarts de 10h a 13h.

Està constituït per 45 hores de llengua, a les quals s’afegeixen tres hores de formació cultural ofertes per la Casa de la Generalitat. També obre la possibilitat per als alumnes de participar de manera prioritària als actes públics organitzats per la Casa de la Generalitat. El nombre de places és limitat.

Evidentment, serà imperatiu respectar les normes de seguretat sanitària: distanciació física, gel hidroalcohòlic i mascareta.

Inscripcions: Casa de la Generalitat, 1, carrer de la Fusteria, 66000 Perpinyà. 
Tel: 04 68 35 17 14 o casaperpinya@gencat.cat.

Entrades populars